Utökad sökning, klicka här!

Just nu har vi 14 lediga tjänster

 

Sista ansökan
Du arbetar under skoltid tillsammans med dem och har planering enskilt eller med övriga lärare under resten av dagen. Arbetet bedrivs i fungerande arbetslag som har handledning, möten och planeringstid under dagtid samt stöd i elevarbetet av skolans elevhälsoteam.
Specialpedagogen i teamet ansvarar för att bidra med kunskap inom specialpedagogik i verksamheten, leder gruppaktiveter samt kommer med idéer om motivationshöjande inslag i barnens träning. Specialpedagogen är stöd till barnets förskola och nätverk avseende pedagogiska miljöer och förhållningssätt.
I uppdraget ingår både att förvalta och förädla en redan bra skolverksamhet, men också att bidra till skolans fortsatta utveckling utifrån våra högt satta mål. Du ingår i skolans ledningsgrupp som består av rektor, fyra biträdande rektorer samt administrativ chef.
Du kommer att arbeta som specialpedagog mot vår CSI-grupp och grundsärskolan åk F-9. I uppdraget ingår bl.a., ledning av och samarbete med arbetslagen kring de elever som behöver mest stöd och lärmiljön i verksamheterna, handledning av personal, kontakter och arbete med elever och vårdnadhavare samt pedagogiskt dokumentation.
Vi söker en engagerad specialpedagog/ speciallärare till vårt mellanstadium. Du kommer att ingå i mellanstadiets arbetslag och med din specialpedagogiska kompetens på olika sätt bidra till att alla elever får den ledning och stimulans i undervisningen de har rätt till. Du har alltid eleven i fokus.
Vi söker dig som har en helhetssyn kring vad som främjar elevers lärande och utveckling samt har förmåga att uppmuntra dina medarbetare till en pedagogisk dialog och utveckling. Du som känner ett genuint engagemang för våra barn och ungdomar och som med ett tydligt ledarskap kan driva och leda skolan.
Förutom dina arbetsuppgifter som specialpedagog och undervisande lärare kommer du tillsammans med dina kollegor att delta i och bidra till det roliga och utmanande arbetet med att starta och driva en helt ny skola. Till en början kommer stort fokus att ligga på att konkretisera och omsätta skolans vision.
Vi söker dig som är en närvarande och tydlig ledare med förmågan att skapa och upprätthålla goda relationer. Din syn på skolutveckling tar sin utgångspunkt i modern skolforskning och du har ett tydligt fokus på resultat. Ditt uppdrag är att tillsammans med enhetschef och övriga biträdande enhetschefer leda och utveckla verksamheten.
Vi gör nu om skolledningen och söker en biträdande förskolechef som ska ansvara för förskolan i enheten. En viktig del av uppdraget är att driva utvecklingen av förskolans verksamhet och att målinriktat arbeta för att ständigt öka kvalitén.
Kulturskolans verksamhet ska breddas, eleverna bli fler och vi ska särskilt satsa på att locka barn och ungdomar vi av olika anledningar inte når idag. Denna utveckling ska genomföras i samråd med barn och unga. Du ska organisera och planera aktiviteter och tillsammans med bitr. enhetschef, teamledare och medarbetare.
2019-01-18 
Vi letar efter dig som är lösningsfokuserad och har intresse för att driva utvecklingsfrågor och som vill ta ett övergripande ansvar för det specialpedagogiska arbetet i verksamheten. Du arbetar nära ledningen med skolutveckling, uppföljning och utvärdering samt är en del av elevhälsoteamet.
Arbetsuppgifter; Att som specialpedagog tillsammans med övriga pedagoger ansvara för den pedagogiska verksamheten på förskolan. Många av förskolans elevassistenter har lång erfarenhet av att arbeta med barn med funktionsvariationer. Tillsamman med elevassistenterna formar du en skoldag utifrån varje barns behov och utveckling.
Som speciallärare hos oss kommer du att ingå i skolans elevhälsoteam, vilket är ett eget arbetslag på skolan. Arbetslaget består av olika professioner såsom exempelvis kurator, skolpsykolog, studie- och yrkesvägledare samt skolledare. Du förväntas arbeta i nära samverkan med övriga speciallärare samt undervisande lärare.
Speciallärare med inriktning utvecklingsstörning. Skolan bedriver verksamhet både ämnesmässigt och ämnesområden. Vi söker dig som har relevant utbildning, erfarenhet av arbete i grundsärskolan, vill arbeta i arbetslag med olika kompetenser, ser möjligheter före hinder och vara aktiv i det livslånga lärandet tillsammmans med eleven.