Utökad sökning, klicka här!

Just nu har vi 20 lediga tjänster

 

Sista ansökan
Som chef för resursenheten får du stora möjligheter att vara med och påverka enhetens utformning. Den nya enhetens huvudsakliga uppdrag är att stödja förskoleenheterna så att de kan uppfylla läroplanens mål i arbetet med barn i behov av särskilt stöd.
Verksamheten på Gärdesskolan består ht-18 utav 21 elever och 13 personal där lärare, elevassistenter och skolledning arbetar aktivt för att utveckla verksamheten. Vi söker dig som vill vara med och utveckla verksamheten i grundsärskolan då den växer med fler elever för varje läsår.
Vi söker dig som vill jobba som speciallärare i årskurs 4-9 i våra hörselklasser. Arbetet innebär att du kommer att ge särskilt stöd ute i klass till olika elever. Du kommer även att ge särskilt stöd till enskilda elever och du kommer att  arbeta med mindre elevgrupper.
2018-09-21 
Tillsammans med förbundschef, och vuxenutbildningschef utgör du förbundets tjänstemannaledning. Du arbetar direkt mot förbundets gymnasienämnd där du är föredragande. Du leder, utvecklar och samordnar verksamheten inom Lapplands Gymnasium i dialog med en underställd rektorsgrupp på plats ute på skolorna.
Vi söker dig som vill vara med att driva och utveckla Vårgårdas förskole- och skolverksamhet. Du leder, stödjer och utvecklar din ledningsgrupp, vilken innefattar 9 rektorer, 2 förskolechefer, 1 rektor för musikskola samt 1 elevhälsochef. Ditt uppdrag är att genom ledarskap driva verksamheten framåt och bidra med strategisk utveckling.
Vi söker nu en ny biträdande förskolechef som ska ansvara för de två förskolorna samt vissa delar av skolans verksamhet beroende på kunskap och intresse. Uppdraget handlar huvudsakligen om att utveckla och förädla verksamheten för att nå uppsatta mål och kunna bedriva en skola och förskola i världsklass.
Som biträdande rektor är du en del av skolans ledningsgrupp och direkt underställd skolans rektor. I dina arbetsuppgifter ingår personalansvar, schemaläggning, tidrapportering, rekrytering samt samverkan med socialtjänst, jobbtorg och arbetsförmedlingen.
Dina arbetsuppgifter kommer att vara riktade mot åk 7-9. Du har ett långtgående strategiskt och operativt ansvar samt resultat- och personalansvar. Du är en viktig representant för verksamheten och har många såväl interna som externa kontakter med elever, föräldrar, medarbetare och andra intressenter.
Vi letar efter dig som är lösningsfokuserad och har intresse för att driva utvecklingsfrågor och som vill ta ett övergripande ansvar för det specialpedagogiska arbetet i verksamheten. Du arbetar nära ledningen med skolutveckling, uppföljning och utvärdering samt är en del av elevhälsoteamet.
Vi arbetar i speciallärare team två och två per stadium, vilket innebär att du samarbetar med en speciallärare-kollega inom lågstadiet. Du ingår även i ett elevhälsoteam som består av två skolsköterskor, två kuratorer, en skolpsykolog, socialpedagoger, SYV samt vår skolledning med sex biträdande rektorer och en rektor.
Arbetsuppgifter; Genomföra utbildningsinsatser mot enskilda elever och elevgrupper utifrån skolans identifierade behov. Dokumentera, genomföra, följa upp och utvärdera pedagogiska kartläggningar, screeningar, åtgärdsprogram och extra anpassningar. Ansvara för implementeringen av insatser utifrån gjorda utredningar.
Du kommer att arbeta med elever på vår särskola.Vi ser det därför som en merit om du har erfarenhet av att arbeta på särskola eller liknande verksamheter. I vår verksamhet finns elever på olika utvecklingsnivåer och inom tre olika program. Du kommer främst att undervisa på individuella programmet.
Som biträdande förskolechef är du en del av ledningsteamet tillsammans med förskolechef. Eftersom vi  är en nystartad enhet som kommer att växa under de närmaste åren kommer du vara med och utveckla och skapa nytt. Till dina arbetsuppgifter hör diverse fastighets- och lokalfrågor, introduktion av nyanställda.
Uppdraget som biträdande förskolechef innebär att tillsammans med förskolechef leda och utveckla Östberga förskolor. Tillsammans verkar vi för ökad kvalitet genom att leda verksamheten mot uppställda mål utifrån läroplan och skollag. Vidare bidrar du i det pedagogiska utvecklingsarbetet som förskolechefen leder.
Du ingår i skolans ledningsgrupp som består av rektor, fem biträdande rektorer, en administrativ chef och tio arbetslagsledare. Du förväntas ta ansvar för: medarbetare och elever i åk F-3, undervisning och fritidshemmets verksamhet i åk F-3 och intag av nya elever för Förskoleklass.
Vi söker en erfaren och driven administrativ chef till Skanskvarnsskolan! I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att vara ett strategiskt stöd till rektor i genomförande av uppdraget gällande verksamhets- och omvärldsanalyser, ekonomistyrningens och andra styrsystems utformning.
Du kommer att vara en av skolans tre specialpedagoger, med särskilt ansvar för utbildningarna inom Barn- och fritid, Fordon, El och energi samt estetiska programmet. Du arbetar i skolans team 3, där även kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare samt biträdande rektor finns representerade.
I ditt uppdrag ansvarar du tillsammans med elevhälsoteamet och skolledning för att skolans insatser bidrar till elevens måluppfyllelse och ger eleven goda förutsättningar för lärandet. I ditt uppdrag kommer du att handleda och samordna personal med att skapa tillgänglig lärmiljö för alla elever.
Vi söker dig som vill arbeta som biträdande rektor på Hantverksprogrammet på vår skola i Gävle. Du kommer att arbeta tillsammans i ett ledningsteam med rektor och två till biträdande rektorer. Du kommer även ingå i EHT. Som ledare är du tydlig och engagerad.
Johan Skytteskolan söker speciallärare med inriktning matematik och NO för att arbeta i åk 7-9. Du kommer att ingå i skolans elevhälsoteam som är ett eget arbetslag på skolan. Du förväntas arbeta i nära samverkan med övriga speciallärare samt undervisande lärare.