Utökad sökning, klicka här!

Just nu har vi 30 lediga tjänster

 

Sista ansökan
Uppdraget kräver en lugn och harmonisk ledare i klassrummet. Vi söker dig som har tydligt elevfokus och som är en trygg ledare i klassen. Du kommer arbeta som klasslärare i en grupp med elever från åk 1-9 och som läser mot inriktning träningsskola.
Vi söker dig som brinner för rektorsuppdraget och som med värme och fasthet vill fortsätta att leda utvecklingsarbetet på Mälarhöjdens skola. Du arbetar med delaktighet och skapar engagemang så att alla får möjlighet att ta ansvar för sin egen och skolans utveckling.

Rollen som Kvalitetsansvarig innebär ansvar för samordning och utveckling av verksamhetens kvalitetsarbete. Ansvaret omfattar båda våra affärsområden, Realgymnasiet och Erlaskolan, gällande kvalitetsfrågor, anmälningar, utredningar, myndighetskontakter samt ansökningar till Skolverket.

I uppdraget kommer du att i första hand arbeta med åldrarna F-3, men vi ser gärna att du har kompetens till och med årskurs 9. Du kommer ingå i skolans elevhälsoteam och tillsammans med teamet utveckla elevhälsoarbetet på Katarina Norra skola. Delta i skolans utveckling och kollegiala lärande.
Vi söker dig som delar vår syn på inkluderande arbetssätt och vill utveckla skolan tillsammans med oss mot en högre måluppfyllelse för våra elever. Du är engagerad och nyttjar din kompetens som gör skillnad för våra elevers och lärares förutsättningar att lyckas i sina uppdrag.
Vi söker dig som har utbildning för att arbeta som kurator eller socialpedagog. Du tycker om att arbeta i nära samarbete med lärare, elever och vårdnadshavare samt skolans elevhälsoteam. Tillsammans arbetar vi aktivt förebyggande för att öka trygghet och välmående hos våra elever.
Vi söker en biträdande rektor som tillsammans med rektor och biträdande rektor för skolan, ska leda arbetet och verksamhetens utveckling på Gransäterskolan. I arbetsuppgifterna ingår personalansvar, pedagogiskt ledningsansvar, verksamhets-/personalplanering, medarbetarsamtal, arbetsplatsmöten med mera.
Vi söker dig som är speciallärare, behörig i fa matematik och helst även engelska för åk 7-9. Har du ett professionellt förhållningssätt, är samarbetsvillig, flexibel och brinner för ditt jobb, framför allt för att hjälpa elever? Då är du kanske rätt person för oss och vi för dig!
Som specialpedagog på Blackebergsskolan kommer du att ansvara för vår studioverksamhet, handleda lärare i arbetet med särskilt stöd och skriva ÅP, extra anpassningar och söka verksamhetsstöd. Du kommer undervisa elever i behov av särskilt stöd. Du ingår i elevhälsoteamet.
Gillar du att arbeta i team med flera kompetenser är vi en skola för dig. Vi söker en lärare med inriktning mot matematik och NO, som är intresserad av didaktik och bedömning. Tjänsten kan vara en lärartjänst eller, om du är kvalificerad för det, en förstelärartjänst.
2017-03-05 
Din uppgift är att tillsammans med ledningsgruppen utveckla verksamheten mot skolans mål, uppdrag och inriktning - att ge vuxna goda möjligheter till kompetensutveckling och förutsättningar för att stärka sin roll på arbetsmarknaden och vid behov ändra sin yrkesinriktning.
Tillsammans med lärare, övriga EHT och din närmaste speciallärarkollega stöttar du våra elever mot en hög måluppfyllelse. Vi planerar att konstruera en lär-/kunskapsstudio som du tillsammans med din kollega kommer ansvara för, där vi tänker oss ett helhetstänk kring elever i behov av särskilt stöd.

Som rektor blir det din uppgift att leda och utveckla verksamheten till nästa nivå. Med utgångspunkt i koncept och nationella styrdokument, är du pedagogisk ledare för verksamheten. Tillsammans med övrig personal, organiserar du en skola med hög kvalitet. Vår verksamhet är målstyrd vilket kräver att rektor har god förmåga att se helheter och tänka strategiskt tillsammans med personal och elever.

Som specialpedagog i Vuxenteamet kommer du att kartlägga vuxna studerandes behov av extra anpassningar vid studier på kommunal vuxenutbildning eller sfi. I rollen ingår även att arbeta konsultativt mot respektive skola. Detta arbete kan innebära att du startar nätverk för specialpedagoger.
Du kommer aktivt att arbeta med att förena fem förskolor till en gemensam tanke och skapa ett starkt arbetslag som samarbetar mot verksamhetens mål. Det innebär att leda och utveckla den pedagogiska miljön för att skapa likvärdighet för barnen. Du ingår även i avdelningens ledningsgrupp.
Bagarmossens skola söker dig som vill vara med och utveckla och implementera ett arbete kring bemötande, anpassningar och lärmiljö utifrån elever med npf-diagnos/beteendeproblematik. Du kommer att arbeta både direkt med elever samt handledning av kollegor.
Ditt huvuduppdrag är att ansvara för undervisningen i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 7-9. Vi satsar på ett språkutvecklande arbetssätt i samtliga ämnen och som förstelärare har du här ett extra ansvar. I uppdraget ligger också mentorskap och samarbete med vårt elevhälsoteam.
Som biträdande rektor ingår du i enhetens ledning. Tillsammans har vi ett långtgående pedagogiskt ansvar samt resultat-, ekonomi-, elevhälso- och personalansvar. Du kommer att arbeta i en starkt organisation med stort ansvar att inom givna ramar utveckla verksamheten mot fastställda mål.
Som speciallärare är du ett stöd i skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete. Du arbetar med att ge stöd till elever i olika ämnen, enskilt, i grupp och i klass. Du representerar Elevhälsoteamet och samarbetar med lärarna i arbetet med att identifiera elevens behov.
Som specialpedagog i Skolfam arbetar du i ett team tillsammans med en legitimerad psykolog och ansvariga socialsekreterare från olika stadsdelsförvaltningar inom Stockholms stad. Teamet samarbetar med barnens grundskolor och familjehem. Arbetet innebär resor till barnens placeringskommuner och skolor i länet.
Vi söker dig som är utbildad specialpedagog. Du tycker om att arbeta i nära samarbete med lärare, elever och vårdnadshavare samt skolans elevhälsoteam. Tillsammans arbetar vi både förebyggande och uppföljande för ökad måluppfyllelse, trygghet och välmående hos våra elever.
Som biträdande rektor har du personalansvar och är aktiv i det pedagogiska utvecklingsarbetet på skolan. Du är även drivande i det systematiska kvalitetsarbetet och tillsammans med ledningsgruppen ansvarar du för att verksamheten drivs enligt gällande styrdokument och mot uppställda mål.
Vi söker dig som vill arbeta som speciallärare/specialpedagog med fokus på årskurs 4-6. Du ingår i skolans elevhälsoteam och skolans stödteam som träffas varje vecka. Vi samarbetar med Nacka kommuns Barn och Elevhälsa som erbjuder oss handledning.
Du är operativt ansvarig för denna del av skolan och har personalansvar för lärare och annan pedagogisk personal, samt även ansvar för elevhälsa och studieresultat. Du ingår i skolans ledningsgrupp bestående av rektor, fyra biträdande rektorer samt administrativ chef.
2017-03-12 
Som rektor är du direkt underställd gymnasiechef. Du ingår i gymnasieskolans ledningsgrupp där ledningsgruppsarbetet är fokuserat på gemensamma frågor som berör skolan, men även strategiska frågor som rör övriga verksamheter inom förvaltningen. Ditt ledarskap har en tydligen inriktning mot elevers lärande.
Som vår nya rektor/specialpedagog ska du leda och utveckla det pedagogiska arbetet. Du kommer att leda skolan tillsammans med två andra rektorer och vara ansvarig rektor för förskoleklass med tillhörande fritidshem. I rektorsuppdraget ingår även en del andra ansvarsområden och arbete.
Arbetsuppgifterna som speciallärare omfattar undervisning med olika grupper av elever men även med enskilda elever som behöver extra stöd. I arbetsuppgifterna ingår även handledning och konsultation. Du kommer att tillhöra ett årskursarbetslag.
Med en forskarutbildning i handen kan du sedan söka en karriärtjänst inom skolan och arbeta med att koppla samman forskningen med skolverksamheten. Du kan också söka en lektorstjänst på en högskola eller ett universitet. Kanske blir du på sikt någon av dem som utbildar nästa generations lärare?
Du kommer att arbeta i vårt elevhälsoteam på Lugnets skola. Du är en av fyra specialpedagoger som ingår i skolans elevhälsoteam. Tillsammans kartlägger, utreder, planerar, handleder och genomför beslutade insatser. Du kommer arbeta med både yngre och äldre elever.
Du är direkt underställd rektor för Sofiedals rektorsområde och ingår tillsammans med övriga biträdande rektorer i områdets ledningsgrupp. Du deltar i ledning och utveckling av områdets verksamhet och det systematiska utvecklings- och kvalitetsarbetet.