Utökad sökning, klicka här!

Just nu har vi 26 lediga tjänster

 

Sista ansökan
Uppdraget som biträdande förskolechef innebär att tillsammans med ytterligare en biträdande förskolechef samt förskolechef leda och utveckla Odenplans förskolor. Du ingår i ledningsgrupp bestående av förskolechef, biträdande förskolechefer samt sex arbetsplatsledare.
Du ingår i ett elevhälsoteam tillsammans med övriga speciallärare, specialpedagog, kurator, skolpsykolog, skolhälsovård, samt skolledning där din roll bland annat är att tillföra specialpedagogisk kompetens som ett stöd i skolans förebyggande arbete.
Ditt försteläraruppdrag förtydligas varje läsår i en roll- och ansvarsbeskrivning som utgår ifrån skolans prioriterade områden. Fokus ligger på det kollegiala lärandet som förstelärarna har som ansvar att bidra till. Tid till försteäraruppdraget skapas inom ramen för trelärarsystemet.
Denna tjänst/tjänster ger dig möjlighet att arbeta som förstelärare på Backluraskolan och att vara delaktig i skolans utvecklingsarbete. Som förstelärare kommer du att ingå i skolans utvecklingsgrupp och vi ser att du har gedigen kompetens och erfarenhet i att undervisa inom SVA och eller Ma/No.
I arbetsuppgifterna ingår att du undervisar elever, ger stöd och råd till lärarna och arbetslagen om anpassningar inom klassens ram. Du stöttar kollegor och arbetslag i arbetet med att göra pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram av hög kvalitet.
I din roll som enhetschef har du ett helhetsansvar för ekonomi, personal, arbetsmiljö och kvalitet. Du ska leda, utveckla och styra verksamheten mot uppsatta mål och ansvara för uppföljning av enhetens resultat. Tillsammans med en biträdande enhetschef bildar du ett ledningsteam.
Du ingår i skolans EHT-team, handleder pedagoger, undervisar elever enskilt och i mindre grupper, stöttar i klassrum, kommunicerar med föräldrar och pedagoger, skriver åp, pu och annan dokumentation. Kommer med förslag på anpassningar och är med och tänker kring en bra lärmiljö.
Vi söker dig som vill hjälpa oss att skapa rätt förutsättningar för alla elever. Vi förstärker vårt team av speciallärare/specialpedagoger. Dina uppgifter blir att tillsammans med övriga pedagoger planera och genomföra extra anpassningar och särskilda stödinsatser för våra elever.
Du kommer arbeta tillsammans med andra speciallärare på skolan och ingå i Resursteamet. I tjänsten ingår att stödja elever i behov av särskilt stöd eller extra anpassningar. Du kommer att erbjudas möjlighet att delta i ett utvecklingsprojekt med uppbyggnad av en Lärarakademi på Samskolan.
Nu söker vi Dig som är Speciallärare och har minst några års erfarenhet från yrket. Dina arbetsuppgifter blir att ingå i vårt Specteam som består av 3 ytterligare kollegor. Du kommer att arbeta med barn i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Du kommer handleda kollegor.
Vi söker nu en specialpedagog som ska vara den som bygger upp skolans elevhälsoarbete. Organisationen är under uppbyggnad och du kommer vara ansvarig för att bygga upp elevhälsans organisation och arbete från grunden. Förutom att bygga upp rutiner och dokumentation ska du utveckla skolans pedagogik.
Nu söker vi rektor till Näsbyparkskolans rekorsområde F-9. Det pedagogiska ledarskapet och arbetet med att utifrån ett tillgängligt lärande garantera att varje elev utifrån sina behov får förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt är något som du sätter i främsta rummet.
Som rektor i Stockholms stad förväntas du leda det pedagogiska utvecklingsarbetet och se till att enheterna arbetar mot gemensamma mål under stimulerande samverkansformer. Du arbetar tillsammans med medarbetarna i förändrings- och utvecklingsarbete och är lyhörd för idéer och förslag.
Sjöängsskolan söker nu en biträdande rektor som tillsammans med rektor och övriga 2 biträdande rektorer kommer att ansvara för att leda skolans pedagogiska utveckling.  Du ingår i skolans ledningsgrupp och i skolans elevhälsoteam. Du kommer även att arbeta med en hög grad av självständighet.
Specialpedagog i främst ämnena svenska, engelska och matematik. I arbetsuppgifterna ingår att du undervisar elever, ger stöd och råd till lärarna och arbetslagen om anpassningar inom klassens ram. Du stöttar kollegor och arbetslag i arbetet med att göra pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram av hög kvalitet.
Som teamchef samordnar och leder du FoUrum utbildnings verksamhet i enlighet med styrgruppens beslut och FoUrum utbildnings verksamhetsidé. Din uppgift är att långsiktigt och strategiskt att stödja utvecklingen inom området i länets kommuner.
Vi söker dig som vill arbeta med elever som behöver extra stöd och hjälp i sin inlärning. Som specialpedagog har du metoder och idéer för barn som av olika anledningar har behov av stöd. Tjänsten inkluderar arbete både i förskola och skola. Du kommer att arbeta i team med 5 andra specialpedagoger.
Vi söker dig som vill jobba som speciallärare i årskurs 4-9 i våra hörselklasser. Arbetet innebär att du kommer att ge särskilt stöd ute i klass till olika elever. Du kommer även att ge särskilt stöd till enskilda elever och du kommer att  arbeta med mindre elevgrupper.
Uppdragets tyngdpunkt ligger i att tillsammans med rektor, administrativ chef och all övrig personal starta och driva en helt ny skola. Med detta följer att bygga organisation, skapa strukturer och utveckla skolans identitet. Du ingår i ledningsgruppen tillsammans med övrig skolledning.
Som biträdande förskolechef är du närmaste chef för ca 30 pedagoger, köks- och städpersonal. Du har ett nära samarbete med förskolechef och ytterligare en biträdande förskolechef och är delaktig i enhetens pedagogiska utvecklingsarbete. Du kommer ha ett större fokus på enhetens administrativa arbetsuppgifter.
Du kommer att vara en del av rektorsgruppen bestående av rektor, två biträdande rektorer, varav du är en, samt ledningsgruppen som då är nyss nämnda kompletterade med våra engagerade förstelärare och utvecklingsledare på skolan. Ditt uppdrag kommer främst vara riktat mot Fskl - åk 3 samt vårt fritidshem.
I det Österlenska landskapet i byn Lövestad på den lilla Montessoriskolan Fyrkappan har föräldrar och personal åstadkommit en välfungerande och trivsam skola. Nu behöver vi en rektor på c:a halvtid. Som rektor hos oss har du ett fritt men ansvarsfullt arbete. Du ansvarar för den inre organisationen.
Vi söker nu en specialpedagog/speciallärare till högstadiet. Du arbetar både ute i verksamheten och i vår studio för att stötta elever med behov av stöd. Du är en del av elevhälsoteamet där du är specialpedagogisk expert samt driver utvecklingen på skolan för att utveckla vår specialpedagogiska kompetens.
Nu söker vi en specialpedagog till Saltängen. Du ansvarar för det specialpedagogiska arbetet i åk f-3. Du ingår i elevhälsoteamet och ansvarar för studioteamet. Du gör pedagogiska utredningar och hjälper till att utforma åtgärdsprogram genom stöd och handledning till de vuxna som eleverna har omkring sig.
Du ingår i ett elevhälsoteam tillsammans med kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare och biträdande rektorer. På skolan finns även en övergripande specialpedagog och en chef för elevhälsan som du kommer att ha extra nära samarbete med. Du planerar, genomför och dokumenterar det särskilda stödet.
Uppdraget innebär att du ska leda ett förskoleområde mot de pedagogiska målen. Tillsammans med ledningsgruppen och medarbetarna utvecklar ni strategier för att nå uppsatta mål. Som förskolechef har du personal- och arbetsmiljöansvar samt verksamhets- och ekonomiansvar.