Speciallärare till Kristinebergsskolan

Vår tanke är att du kommer att arbeta med elever i årskurserna F-3 eller 4-6. För de yngre eleverna tänker vi oss att du är fokuserad på matematik medan vi för de äldre eleverna främst har behov av en speciallärare med svenska som inriktning. Du kommer att ingå i ett speciallärar/-pedagogteam som har ett nära samarbete med pedagogerna i arbetslagen med en helhetssyn på elevers lärande.

Kommentering är avstängd.