Specialpedagog, Farsta grundskola/ Adolf Fredrik

Som specialpedagog ingår du i elevhälsoteamet och har ett övergripande ansvar för arbetet med elevhälsoprocesser kring elever i behov av särskilt stöd. Du handleder och samarbetar med övriga lärare så anpassningar för elever utförs på bästa sätt, och att den juridiska hanteringen kring varje elev i behov av stöd följs.

Kommentering är avstängd.