Förstelärare, Hjulsta grundskola

I förstelärartjänsten ingår undervisning i åk 7-9, främst i NO , och att leda och delta i olika praktiknära utvecklingsarbeten. Förstelärarens uppdrag i Stockholm stad är att i huvudsak undervisa och arbeta med det som hör till undervisning. Du ska bidra till utveckling av undervisning och ett kollegialt lärande.

Kommentering är avstängd.