Speciallärare, Hjulsta grundskola

Du kommer att arbeta med att stötta våra elever, framförallt med läs- och skrivinlärning, men det kan finnas andra saker som våra elever behöver få träna på tillsammans med dig.
Nu söker vi dig som vill vara med på vår skolutvecklingsresa!

Kommentering är avstängd.